vision, success, motivation

Naše “”malo preduzeće”” Vam nudi sigurnost, poverenje, partnerstvo i vrhunski kvalitet proizvoda uz 2.2 EN 10 204 test sertifikat

Zastupljeni smo na mašinama ili proizvodima u svim industrijskim granama: automobilskoj, metaloprerađivačkoj, prehrambrenoj, poljoprivrednoj,
industrijsko građevinskih mašina i opreme, itd… 

U svom poslovanju Impex-Tehnology se suočavala, i na početku 21-og veka, nastavlja da se suočava sa velikim brojem izazova uz kontinuirani razvoj poslovanja. Od suštinske važnosti je održanje dinamičkog i stalnog razvoja koji će omogućiti kompaniji da drži korak sa konkurencijom, uz neophodnost stalnog, aktivnog praćenja i fleksibilnog prilagođavanja promenama u poslovnom okruženju, kao i obezbeđenja efikasne segmentacije diversifikovanih poslova.

Impex-Tehnlogy ujedinjuju svo svoje znanje (know-how) i iskustvo sakupljeno tokom proteklih 40 godina, u želji da se izađe u susret izazovima današnjice koji će omogućiti firmi da ostvare svoje buduće strateške ciljeve.

Impex-Tehnology teži da u svakoj oblasti poslovanja postane operativno i fleksibilno.

Strategija operativne fleksibilnosti zahteva stalno praćenje promena koje nastaju u poslovnom okruženju i odgovarajuću ocenu korisnosti domaćih kapaciteta u želji da se reaguje na razvoj tržišta, kao i uspostavljanje uslova koji omogućavaju implementaciju i “fino podešavanje” promenama koje nastaju usled razvoja.

Gore pomenuti procesi se sprovode na operativnom nivou svih pojedinačnih preduzeća koji čine Impex-Tehnology homogenom celinom, oni se takođe javljaju na operativnom i proizvodnom nivou, u metodologijama i tehnologijama koji se odnose na proizvodnju potrošnih dobara i usluga, kao i u odnosu,  kao i u odnosu sa potrošačima, dobaljačima, zaposlenim …

Impex-Tehnology će i ubuduće nastaviti da razvija nove delatnosti koje će u dugoročnom periodu dovesti do značajnog razvitka kompanije i zajedničkog zadovoljstva poslovnih partnera, zaposlenog osoblja, okoline i naravno – potrošača.

sr Serbian
X